Search
Export 3 results:
Filters: Author is Oleg Budnitskii  [Clear All Filters]

2014

Leibovich, Oleg. 2014. Antisemitiskie Nastroeniia V Sovetskom Tyle. In Sssr Vov Vtoroi Mirovoi Voine. Okkupatsiia. Kholokost. Stalinizm, edited by Oleg Budnitskii and Novikova, Liudmila. Sssr Vov Vtoroi Mirovoi Voine. Okkupatsiia. Kholokost. Stalinizm. Moscow: ROSSPEN.
Budnitskii, Oleg. 2014. Jews At War: Diaries From The Front. In Soviet Jews In World War Ii, edited by Harriet Murav and Estraikh, Gennady. Soviet Jews In World War Ii. Boston: Academic Studies Press.

2004

Rozenblat, Evgenii S. 2004. Chuzhdyi Element’: Evreiskie Bezhentsy V Zzapadnoi Belorussii (1939-1941). In Istoriia I Kul’tura Rossiiskogo I Vostochnochnoevropeiskogo Eevreistva: Novye Istorchniki, Novye Podkhody, edited by Oleg Budnitskii, Burmistrov, Konstantin, Kamenskii, Alexandr, and Mochalova, Victoria. Istoriia I Kul’tura Rossiiskogo I Vostochnochnoevropeiskogo Eevreistva: Novye Istorchniki, Novye Podkhody. Moscow.