Search
Export 4 results:
Filters: First Letter Of Title is Z  [Clear All Filters]

2004

Bóckowski, Daniel. 2004. Żrodła Do Problemu Ruchów Migracyjnych Na Ziemiach Północno-Wschodniej Polski W Czasie Ii Wojny Światowej. In Repatriacje I Migracje Ludności Pogranicza W Xx Wieku: Stan Badań Oraz Żrodła Do Dziejów Pogranicza Polsko-Litewsko-Białoruskiego, edited by Marek Kietliński and Śieszyński, Wojciech. Repatriacje I Migracje Ludności Pogranicza W Xx Wieku: Stan Badań Oraz Żrodła Do Dziejów Pogranicza Polsko-Litewsko-Białoruskiego. Białystok: Wydawnictwo PRYMAT.

1995

Kless, Shlomo. 1995. A Zionist Pioneer Underground In The Soviet Union (June 22, 1941-May 9, 1945. In Zionist Youth Movements During The Shoah, edited by Asher Cohen and Cochavi, Yohoyakim, translated by Ted Gorelick. Zionist Youth Movements During The Shoah. New York: Peter Lang.

1984

Heller, Binem. 1984. Zey Veln Oyfshteyn. Tel Aviv: I.L. Peretz Farlag.