Search
Export 36 results:
Filters: First Letter Of Last Name is R  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

R

Rozenbaum, Wlodzimierz. 1991. The Road To New Poland: Jewish Communists In The Soviet Union, 1939-46. In Jews In Eastern Poland And The Ussr, 1939-46, edited by Norman Davies and Polonsky, Antony. Jews In Eastern Poland And The Ussr, 1939-46. New York: St. Martin's Press.
Rozenblat, Evgenii S. 2004. Mezhdu Mifom I Realnost’iu: Evreiskie Bezhentsy V Zapadnoi Belarusi, 1939-1941 Gg. In Repatriacje I Migracje Ludności Pogranicza W Xx Wieku: Stan Badań Oraz Żrodła Do Dziejów Pogranicza Polsko-Litewsko-Białoruskiego, edited by Marek Kietliński and Śieszyński, Wojciech. Repatriacje I Migracje Ludności Pogranicza W Xx Wieku: Stan Badań Oraz Żrodła Do Dziejów Pogranicza Polsko-Litewsko-Białoruskiego. Białystok: Wydawnictwo PRYMAT.
Rozenblat, Evgenii S. 2007. Contact Zones’ In Interethnic Relations-The Case Of Western Belarus, 1939-1941. In Shared History—Divided Memory. Jews And Others In Soviet-Occupied Poland, 1939-1941, edited by Elazar Barkan, Cole, Elizabeth A., and Struve, Kai. Shared History—Divided Memory. Jews And Others In Soviet-Occupied Poland, 1939-1941. Leipzig: Leipziger Universitatverlag.
Rozenblat, Evgenii S. 2004. Chuzhdyi Element’: Evreiskie Bezhentsy V Zzapadnoi Belorussii (1939-1941). In Istoriia I Kul’tura Rossiiskogo I Vostochnochnoevropeiskogo Eevreistva: Novye Istorchniki, Novye Podkhody, edited by Oleg Budnitskii, Burmistrov, Konstantin, Kamenskii, Alexandr, and Mochalova, Victoria. Istoriia I Kul’tura Rossiiskogo I Vostochnochnoevropeiskogo Eevreistva: Novye Istorchniki, Novye Podkhody. Moscow.
Rusiniak-Karwat, Martyna. 2016. Nowe Życie Na Zgliszczach. Bund W Polsce W Latach 1944-1949. Warsaw: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Pages