Search
Export 2 results:
Filters: Author is Daniel Bóckowski  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

B

Bóckowski, Daniel. 2004. Żrodła Do Problemu Ruchów Migracyjnych Na Ziemiach Północno-Wschodniej Polski W Czasie Ii Wojny Światowej. In Repatriacje I Migracje Ludności Pogranicza W Xx Wieku: Stan Badań Oraz Żrodła Do Dziejów Pogranicza Polsko-Litewsko-Białoruskiego, edited by Marek Kietliński and Śieszyński, Wojciech. Repatriacje I Migracje Ludności Pogranicza W Xx Wieku: Stan Badań Oraz Żrodła Do Dziejów Pogranicza Polsko-Litewsko-Białoruskiego. Białystok: Wydawnictwo PRYMAT.