Search
Export 2 results:
Filters: Author is Olga Medvedeva-Nathoo  [Clear All Filters]

2013

Medvedeva-Nathoo, Olga. 2013. V Atmosfere Lubvi K Strane Sovetov (O Pol’sko-Evreiskikh Detiakh V Srednei Azii V Gody Vtoroi Mirovoi Voiny). In Istoriia. Pamiat’. Liudi: Materialy Vi Mezhdunarodnoi Konferentsii, edited by A. Baron. Istoriia. Pamiat’. Liudi: Materialy Vi Mezhdunarodnoi Konferentsii. Almaty, Kazakhstan: Assotsiatsiia evreiskikh natsional’nykh organizatsii Respubliki Kazakhstan “Mitsva”.