Search
Export 4 results:
Filters: Author is Andrzej Żbikowski  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Ż

Żbikowski, Andrzej. 2003. Polish Jews Under Soviet Occupation, 1939-1941. In Contested Memories: Poles And Jews During The Holocaust And Its Aftermath, edited by Joshua D. Zimmerman. Contested Memories: Poles And Jews During The Holocaust And Its Aftermath. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.
Żbikowski, Andrzej. 2000. Archiwum Ringelbluma: Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Relacje Z Kresów. Vol. 3. Relacje Z Kresów. Warsaw: Żydowski Instytut Historyczny.
Żbikowski, Andrzej. 2014. The Post-War Wave Of Pogroms And Killings. In Jewish Presence In Absence: The Aftermath Of The Holocaust In Poland, 1944-2010, edited by Feliks Tych and Adamczyk-Garbowska, Monika. Jewish Presence In Absence: The Aftermath Of The Holocaust In Poland, 1944-2010. Jerusalem: Yad Vashem.