Search
Export 2 results:
Filters: Author is Katharina Friedla  [Clear All Filters]

Book Chapter

Zessin-Jurek, Lidia, and Katharina Friedla, eds.. 2020. Syberiada Żydów Polskich: Losy Uchodźców Z Zagłady. In . Warsaw: Żydowski Instytut Historyczny.