Search
Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is M and Author is Olga Medvedeva-Nathoo  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

M

Medvedeva-Nathoo, Olga. 2013. V Atmosfere Lubvi K Strane Sovetov (O Pol’sko-Evreiskikh Detiakh V Srednei Azii V Gody Vtoroi Mirovoi Voiny). In Istoriia. Pamiat’. Liudi: Materialy Vi Mezhdunarodnoi Konferentsii, edited by A. Baron. Istoriia. Pamiat’. Liudi: Materialy Vi Mezhdunarodnoi Konferentsii. Almaty, Kazakhstan: Assotsiatsiia evreiskikh natsional’nykh organizatsii Respubliki Kazakhstan “Mitsva”.