Żrodła do problemu ruchów migracyjnych na ziemiach północno-wschodniej Polski w czasie II wojny światowej

TitleŻrodła do problemu ruchów migracyjnych na ziemiach północno-wschodniej Polski w czasie II wojny światowej
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsBóckowski, D
EditorKietliński, M, Śieszyński, W
Book TitleRepatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku: stan badań oraz żrodła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego
PublisherWydawnictwo PRYMAT
CityBiałystok
LanguagePolish

Source Designation: