Antisemitiskie nastroeniia v sovetskom tyle

TitleAntisemitiskie nastroeniia v sovetskom tyle
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsLeibovich, O
EditorBudnitskii, O, Novikova, L
Book TitleSSSR vov Vtoroi mirovoi voine. Okkupatsiia. Kholokost. Stalinizm
PublisherROSSPEN
CityMoscow
LanguageRussian

Source Designation: