Czerwony Sztandar: rzecz o sowietyzacji ziem małopolski wschodniej, wrzesień 1939- czerwiec 1949

TitleCzerwony Sztandar: rzecz o sowietyzacji ziem małopolski wschodniej, wrzesień 1939- czerwiec 1949
Publication TypeBook
Year of Publication2000
AuthorsGogol, B
PublisherUniwersytet Gdański
CityGdańsk
LanguagePolish

Source Designation: