Evreiskie bezhentsy v Kazakhstane vo vremia vtoroi mirovoi voiny

TitleEvreiskie bezhentsy v Kazakhstane vo vremia vtoroi mirovoi voiny
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2011
AuthorsKaganovitch, A
EditorBaron, A
Book TitleIstorii. Pamiat’. Liudi: Materialy v mezhdunarodnoi konferentsii
PublisherMitzva
CityAlmaty
LanguageRussian

Source Designation: