Jan Karski: świadek, emisariusz, człowiek

TitleJan Karski: świadek, emisariusz, człowiek
Publication TypeBook
Year of Publication2015
Series EditorKasperek, A, Żmuda, A, Żurek, SJ
PublisherTowarzystwo Naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
CityLublin
LanguagePolish

Source Designation: