Masowe Deportacje radzieckie okresie II wojny światowej

TitleMasowe Deportacje radzieckie okresie II wojny światowej
Publication TypeBook
Year of Publication1994
AuthorsCiesielski, S, Hryciuk, G, Strebrakowski, A
Edition2
PublisherPrace Historyczne
CityWrocław
LanguagePolish

Source Designation: