Nowe życie na zgliszczach. Bund w Polsce w latach 1944-1949

TitleNowe życie na zgliszczach. Bund w Polsce w latach 1944-1949
Publication TypeBook
Year of Publication2016
AuthorsRusiniak-Karwat, M
PublisherInstytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
CityWarsaw
LanguagePolish

Source Designation: