Pe’ilut tsionit shel pelitim yehudiyim be-Verit-ha-Mo’atsot be-shanim 1941-1945 ve-kesher ha-Yishuv ha-Yehudi be-Erets Yisra’el ‘imahem

TitlePe’ilut tsionit shel pelitim yehudiyim be-Verit-ha-Mo’atsot be-shanim 1941-1945 ve-kesher ha-Yishuv ha-Yehudi be-Erets Yisra’el ‘imahem
Publication TypeThesis
Year of Publication1985
AuthorsKless, S
UniversityHebrew University of Jerusalem
CityJerusalem
Thesis TypePh.D. Dissertation
LanguageHebrew

Source Designation: