U Genezy Jedwabnego: Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939-lipiec 1941

TitleU Genezy Jedwabnego: Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939-lipiec 1941
Publication TypeBook
Year of Publication2006
AuthorsŻbikowski, A
PublisherŻydowski Instytut Historyczny
CityWarszawa
LanguagePolish

Source Designation: