V atmosfere lubvi k Strane Sovetov (O pol’sko-evreiskikh detiakh v Srednei Azii v gody Vtoroi mirovoi voiny)

TitleV atmosfere lubvi k Strane Sovetov (O pol’sko-evreiskikh detiakh v Srednei Azii v gody Vtoroi mirovoi voiny)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsMedvedeva-Nathoo, O
EditorBaron, A
Book TitleIstoriia. Pamiat’. Liudi: Materialy VI Mezhdunarodnoi konferentsii
PublisherAssotsiatsiia evreiskikh natsional’nykh organizatsii Respubliki Kazakhstan “Mitsva”
CityAlmaty, Kazakhstan
LanguageRussian

Source Designation: