Secondary Source

Jan Karski: świadek, emisariusz, człowiek

Kasperek, Agnieszka, Agnieszka Żmuda, and Sławomir Jacek Żurek, eds.. 2015. Jan Karski: Świadek, Emisariusz, Człowiek. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Festung Warschau

Janicka, Elżbieta. 2011. Festung Warschau. Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Pages

Subscribe to RSS - Secondary Source