Wspomnienia z przeżyć w niewoli sowieckiej [Memoirs of Survival in Soviet Captivity]

TitleWspomnienia z przeżyć w niewoli sowieckiej [Memoirs of Survival in Soviet Captivity]
Publication TypeBook
Year of Publication1965
AuthorsWielhorski, W
PublisherOrbis
CityLondon
GenreMemoir
LanguagePolish

Source Designation: